Čeština
Deutsch
English
English
漢語
Español
Français
Türkçe
English
Português brasileiro
REQUEST A QUOTE

OCULUS Keratograph 5M

více než jen topograf

Nový Keratograph 5M přivádí revoluci do topografie a také do screeningu suchého oka. Barevná kamera s vysokým rozlišením a začleněný měnič zvětšení vám otevírají nové perspektivy v oblasti analýzy slzného filmu.

OCULUS Keratograph 5M

Srozumitelná prezentace

Zapojte keratograf aktivně do svých poradenských konzultací. Mnoho snadno srozumitelných vyobrazení vás bude podporovat při komunikaci s vašimi zákazníky a pacienty a při vysvětlování. Využijte Keratograph 5M jako marketingový nástroj a vaše výkony se stanou transparentními!


Nový joystick pro OCULUS Keratograph 5M

Instalace a používání nového joysticku

Funkce

Měření s Placido kruhovým osvětlením

Tisíce měřicích bodů zachytí celou plochu rohovky. K tomu se používá bílé kruhové osvětlení. Pro analýzu slzného filmu je dodatečně zakomponováno infračervené kruhové osvětlení, aby se zabránilo reflexní sekreci v důsledku oslnění.

Technické údaje

Charakteristika
Přesnost ± 0.1 D
Reprodukovatelnost ± 0,1 D
Počet kruhů 22
Pracovní vzdálenost 78 - 100 mm
Počet vyhodnocených datových bodů 22 000
Kamera Digitální CCD kamera
Zdroj osvětlení Placido osvětlení: bílé
Placido osvětlení: infračervené 880 nm
Fluoresceinové osvětlení: modré 465 nm
Meibografie: infračervené 840 nm
Dynamika slzného filmu: bílé
Osvětlení pupilometru: infračervené 880 nm
Rozměry (Š x H x V) 275 x 320 - 400 x 485 - 512 mm
Hmotnost 6,1 kg
Příkon 18 W
Napětí 90 - 264 V AC
Kmitočet 47 - 63 Hz
Doporučené specifikace počítače procesor: Intel® Core i5-7600, 8 GB operační paměť, paměť harddisku: od 1 TB, Windows® 10 Pro
Doporučené rozlišení displeje 1920 x 1200 pixelů

Podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích

Systém řízení kvality společnosti OCULUS je certifikován podle normy ISO 13485 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (o zdravotnických prostředcích).

Systém řízení kvality společnosti OCULUS je certifikován podle normy ISO 13485 a Rady (EU) 2017/745 (o zdravotnických prostředcích).

Software

Odhalte příčinu syndromu suchého oka rychle a spolehlivě. Za pomoci nového nástroje JENVIS Pro Dry Eye Report v přístroji Keratograph 5M. Jako základ pro diagnostikování syndromu suchého oka proveďte komplexní screening s využitím výsledků měření. Všechny výsledky jsou dokumentovány v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích a pro každého pacienta jsou shrnuty ve formě přehledně uspořádaného a snadno pochopitelného výpisu.

Software JENVIS Pro Dry Eye – analytický nástroj pro syndrom suchého oka

Využijte všechny výhody nového nástroje JENVIS Pro Dry Eye Report v přístroji Keratograph 5M: efektivní screening, podložené výsledky měření a vyšší věrnost zákazníků.

Screening syndromu suchého oka by měl být rutinní součástí každého měření refrakce.

Screening pro získání rychlého přehledu

Screeningový test, skládající se ze čtyř částí, rychle a přesně odhalí abnormality v kvantitě a kvalitě slzného filmu. Tento 5minutový screening by měl být prováděn rutinně před každým měřením refrakce. Tento postup screeningu slzného filmu JENVIS Pro zahrnuje měření výšky slzného menisku, doby potřebné k roztržení slzného filmu, zarudnutí oční bulvy a krátký dotazník.Učiňte rychlé a snadné rozhodnutí, zda má váš pacient symptomy suchého oka.

Individuální přístup – působivý a komplexní

JENVIS Pro Dry Eye Report vám zajistí bezchybnou testovací sekvenci pokrývající všechna kritéria posouzení, která jsou požadována pro komplexní analýzu syndromu suchého oka. Poskytne vám užitečné pokyny a optimalizovaná, předem definovaná nastavení jako podporu při měření, umožní vám provést rychlou a efektivní analýzu syndromu suchého oka a dokumentovat nálezy na předním segmentu oka.Vybavte se, abyste svým pacientům mohli poskytnout rady, které zmírní jejich symptomy suchého oka.

Následné sledování – udržte si zákazníky tím, že budete monitorovat jejich úspěch

Chcete vědět, zda měla vaše doporučení týkající se léčby úspěch? Využijte funkce následného sledování s možnostmi nastavení k popsání původní příčiny. Získáte tak možnost úspěšně dokumentovat zlepšování stavu slzného filmu vašeho pacienta.Pravidelné kontroly z vás učiní odborníka, ke kterému budou vaši pacienti rádi docházet.


Skenování slzného filmu

Slzný film se posuzuje za použití bílého nebo infračerveného osvětlení. Nová barevná kamera s vysokým rozlišením zviditelní nejjemnější struktury a umožní kromě NIKBUT (Non-Invasive Keratograph Break-Up Time - neinvazivní keratografická doba rozrušení) a měření slzného menisku i posouzení lipidové vrstvy a dynamiky slzného filmu. Analýza slzného filmu se provádí pomocí OCULUS Keratograph 5M neinvazivně a bez dodatečných pomůcek.

NIKBUT
Posouzení doby rozrušení slzného filmu

Doba rozrušení slzného filmu se měří bezdotykově a zcela automaticky. Lidské oko nevnímá nové infračervené osvětlení. Během vyšetření se tak zabrání oslnění. Skenování slzného filmu provádí vizualizaci výsledku snadno srozumitelnou formou pro vás i vaše zákazníky.

Výška slzného menisku - Posouzení množství slzného filmu

Lipidová vrstva
Posouzení projevu interference

Barvy interference lipidové vrstvy a jejich struktura se zviditelní a lze je zachytit. Na základě struktury a barvy se posoudí tloušťka lipidové vrstvy.

Dynamika slzného filmu - Posouzení chování částeček při tečení

Meibo-skenování
Meibografie horního a dolního víčka

Multifunkčnost systému Keratograph 5M snadno a účinným způsobem začleňuje obtížná vyšetření, jako je meibografie. Dysfunkce tarzálních žláz je nejčastější příčinou suchého oka. S tím spojené morfologické změny tkáně této žlázy lze zviditelnit pomocí meibo-skenování a lze je klasifikovat pomocí hodnotících stupnic JENVIS Meibo.


Nezbytná pro:

 • přizpůsobení multifokálních kontaktních čoček a
 • refrakční chirurgii pro přesné určení rozměru zóny ošetření
 • snadné začlenění do existujícího softwaru keratografu
 • zabudovaná infračervená kamera keratografu poskytuje obrázky zornice vyšetřované osoby jako podklad pro měření

Rozličné možnosti pro určení reakce zornice:

 • vyšetření reakce zornice s oslněním a bez něj
 • vyšetření pomocí dvou různých intenzit oslnění
 • přehledné grafické znázornění výsledků: změna zornice v průběhu času; minimální, maximální a střední průměr zornice včetně standardní odchylky
 • možnost srovnávacího zobrazení

Zobrazovací software

Pomocí zobrazovacího softwaru provedete záznam videosouborů a obrazových souborů. Kromě jednotlivého pozorování videí a jednotlivých obrázků lze záznamy porovnávat se simulovanými fluo-obrazy změřeného oka.

Jak to funguje?

 • Snadné začlenění zobrazovacího softwaru do softwaru keratografu
 • V toku paprsků osvětlení se nacházejí modré světelné diody pro stimulaci fluoresceinu
 • Žluté filtry jsou začleněny ve sledovacím toku paprsků

Výsledek: statické fluo-obrazy a videa lze zaznamenávat za podmínek štěrbinové lampy!

Srovnávací znázornění - simulace fluo-obrázku

OCULUS OxiMap®

OxiMap® znázorňuje barevně propustnost kyslíku měkkých kontaktních čoček v závislosti na síle dioptrií a je snadno srozumitelný – i pro vaše zákazníky!

Propustnost kyslíku měkkých kontaktních čoček vizualizována

Intaktní slzný film a dobré zásobování rohovky kyslíkem jsou nezbytné podmínky pro pohodlné nošení kontaktních čoček. OxiMap® znázorňuje barevně propustnost kyslíku měkkých kontaktních čoček v závislosti na dioptrickém účinku a je snadno srozumitelný – i pro vaše zákazníky!

Proveďte vzájemné porovnání rozličných měkkých kontaktních čoček!

V závislosti na dioptrickém účinku se OxiMap® individuálně přizpůsobí a poskytne vám podporu při poradenství a výběru správné kontaktní čočky. Nové materiály kontaktních čoček nabízejí vynikající propustnost kyslíku.

OxiMap® byl vyvinut v úzké spolupráci s JENVIS Research a FH Jena.

Nejlepší Témata

to top