Čeština
Deutsch
English
English
漢語
Español
Français
Türkçe
English
Português brasileiro
Přenosný 290 100 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a> Individuálně programovatelný 708 50 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a> Kontrola všech relevantních funkcí zraku 628 180 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a>
REQUEST A QUOTE

OCULUS Binoptometer® 4P

Přístroj na testování zraku plný superlativů

Binoptometer® 4P je profesionální přístroj na testování zraku, mimo jiné také k testování zraku podle G25, G26, G37, G41, EN 473, FeV a pilotní třídy 2.

Přístroj na testování zraku s kontrolou kontrastní citlivosti a doplňkově s kontrolou zraku za šera a citlivosti při oslnění.

OCULUS Binoptometer® 4P - měření s pacientem

1

2

3

Funkce přístroje na testování zraku OCULUS Binoptometer® 4P

Kontrola ostrosti vidění

pomocí Landoltových kruhů (podle DIN EN ISO 8596 a DIN 58220 díl 5 a 6), čísel, písmen, doplňkově pomocí E-háků a zrakových značek pro děti.

Binokulární test

Binokulární testy jsou generovány prostřednictvím moderního LCD-závěrkového systému, který je velmi podobný přirozenému zrakovému vnímání. Velký počet stereotestů a fórických testů zaručuje přitom bezpečné zjištění binokulárních funkcí.

Zrak za šera a citlivost při oslnění (doplňkově)

Binoptometer® 4P testuje zrak za šera a citlivost při oslnění podle DIN 58220 díl 7. Tento test je vhodný pro testování podle FeV a G25.

Kontrola ostrosti zraku u dětí

Dodatečně k testu E-háků jsme za účelem kontroly ostrosti zraku u dětí vložili další symboly. Tyto jsou založeny na zrakových znacích H-testu.

Kontrolu přitom provádějte pomocí šesti zrakových znaků v každém stupni vízu a použijte nově začleněnou maskovací funkci pro znázornění jednotlivých zrakových znaků.

Předřazení plusových čoček (0,5 dpt/1,0 dpt/1,5 dpt) jako test hyperopie je dodatečně možné ve všech stupních vízu.

Nejlepší Témata