Čeština
Deutsch
English
English
漢語
Español
Français
Türkçe
English
Português brasileiro
REQUEST A QUOTE

OCULUS Easyfield®

OCULUS Easyfield® byl koncipován pro kombinované použití jako screeningový přístroj s kompletními perimetrickými možnostmi pro okamžité dodatečné vyšetření podezřelých nálezů. Kompletní zachování Goldmannova standardu doporučuje Easyfield® pro všechna běžná vyšetření centrálního zorného pole do 30°. Přístroj je k dostání ve dvou modelových variantách: Easyfield® S „Standard“ a Easyfield® C „Comfort“ s nastavitelnou dvojitou opěrkou brady. 

OCULUS Easyfield® S (Standard) a
OCULUS Easyfield® C (Comfort)

1

2

OCULUS testovací strategie

Jako screeningový přístroj používá Easyfield® perimetr hlavně vyšetřovací strategie blízké prahovým nebo nadprahovým hodnotám. Výhodou je, že navzdory krátké době vyšetření získá vyšetřující osoba vypovídající přehled o vyšetřované oblasti. Pro určení přesných numerických hodnot prahů vnímání je k dispozici několik testovacích strategií. Strategie CLIP (Continuous Light Increment Perimetry - perimetrie s plynulým zvyšováním jasu) zkracuje dobu vyšetření pomocí novodobé metody pro určení prahu. OCULUS "Rychlý práh" dosahuje podobného výkonu pomocí chytrých vylepšení klasické 4-2 krokové metody. Doplňková strategie SPARK nabízí velmi rychlé a opakovatelné měření prahu pro pacienty s glaukomem.

Výtisk nálezu

Výsledky měření Easyfield® perimetru jsou shrnuty ve standardizovaném výtisku nálezu. Pro nadprahové testy se vytiskne pouze jednotlivý vysvětlující přehled, zatímco pro vyšetření určující práh se zaznamenají všechny klinicky relevantní údaje v rozličných zobrazeních.

OCULUS Video Portálu

Přístup na náš bohatý archiv nahraných seminářů a výukových videí.

Sledovat oculus.tv

Nejlepší Témata