Čeština
Deutsch
English
English
漢語
Español
Français
Türkçe
English
Português brasileiro
Přenosný 290 100 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a> Individuálně programovatelný 708 50 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a> Kontrola všech relevantních funkcí zraku 628 180 <a href="https://cz.oculus.de/cz/produkty/pristroje-testujici-zrak/binoptometer-4p/vyznacne-vlastnosti/#c1717" >Význačné vlastnosti</a>
REQUEST A QUOTE

OCULUS Binoptometer® 4P

Přístroj na testování zraku plný superlativů

Binoptometer® 4P je profesionální přístroj na testování zraku, mimo jiné také k testování zraku podle G25, G26, G37, G41, EN 473, FeV a pilotní třídy 2.

Přístroj na testování zraku s kontrolou kontrastní citlivosti a doplňkově s kontrolou zraku za šera a citlivosti při oslnění.

OCULUS Binoptometer® 4P - měření s pacientem

1

2

3

Naše aktuální aktualizace softwaru

Detailní výtisky

  • Kromě dosud známého krátkého přehledu výsledků máte nyní možnost přesnějšího znázornění výsledků kontroly ostrosti vidění, testu barev a Amslerova testu. Zde získáte přehled všech odpovědí poskytnutých vyšetřovanými osobami.
  • U vyšetření podle FeV skupina 1 a skupina 2 máte nyní možnost vytisknout odpovídající osvědčení přímo po vyšetření. Toto ušetří drahocenný čas.

Vylepšený test barev

Návody k použití originálních testů s barevnými tabulkami uvádějí, v jakém čase má být tabulka přečtena. Pro získání bezpečného výsledku jsme toto doporučení zavedli také do Binoptometer® 4P. Tuto funkci můžete aktivovat.

Nejlepší Témata