Čeština
Deutsch
English
English
漢語
Español
Français
Türkçe
English
Português brasileiro

Odbyt a mezinárodní servis

Firma OCULUS se prezentuje na mnohých národních a mezinárodních veletrzích a nabízí svým domácím a zahraničním zákazníkům možnost se informovat a poradit se. V tuzemsku je OCULUS zastupován vlastními, odborně zaškolenými obchodními zástupci. Ekonomicky kvalifikovaní obchodníci podporují činnost obchodních zástupců a jsou našim zákazníkům k dispozici také pro telefonické konzultace.

Přibližně 60 % našeho obratu je z exportu. Dceřiná firma Lynnwood/USA se stará o okruh zákazníků v Severní Americe. Ve více než 75 zemích světa jsou výrobky OCULUS nabízeny, prodávány a servisovány na místě prostřednictvím kvalifikovaných specializovaných obchodníků.

Naše síť zahrnuje celý svět.

Nejlepší Témata